Jaani trahter eeskiri

 1. Jaani trahtris on keelatud:
  • Suitsetamine siseruumides.
  • Juua kaasa toodud alkohoolseid jooke (õigus trahtri töötajatel konfiskeerida).
  • Alla 18a noortel viibida trahtris peale kella 21.00.
  • Agressiivne käitumine ja personali korralduste eiramine.
  • Olla alkohooli liigjoobes või narkootiliste ainete mõju all.
  • Tarvitada trahtri ukse taga alkohoolseid jooke.
  • Pildistada ja filmida trahtris toimuvat programmi.
  • Siseneda relvaga või esemega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajatele ja töötajatele.
 2. Trahter ei vastuta järelvalveta jäetud asjade eest, ega ka garderoobi jäetud riiete ja taskutesse jäetud esemete eest.
 3. Külastaja, kes rikub või lõhub trahtri inventari on kohustatud hüvitama tema poolt tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt juhataja määratud hinnale.
 4. Sisekorra eeskirju rikkunud külastajale on õigus määrata sisenemiskeeld.
 5. Turvateenistus ja töötajad jätavad omale õiguse otsustada keda lubada trahtrisse, keda mitte.
 • © 2016 Jaani Trahter
 • payment
 • hollandmotors
 • facebook
 • googleplus